Mokymosi grojaraščiai

Kviečiame pasinaudoti online kursais, skirtais stiprinti įgūdžius, aktualius sėkmingai saviraiškai ir savirealizacijai karjeroje.

Mokymosi grojaraštis - "KARJEROS STARTERIS"

Šis mokymosi grojaraštis yra skirtas tiems, kas ruošiasi žengti pirmus žingsnius karjeroje arba tiems, kas šiuo metu restartuoja savo karjerą ir nori atnaujinti / pagilinti žinias, reikalingas sėkmingai realizuoti save darbo rinkoje.

Grojaraštis sudarytas iš šešių žingsnių:

1. Savo būsimo darbo srities ir poreikių išsigryninimas;
2. Gyvenimo aprašymo (CV) parengimas;
3. Motyvacinio laiško parengimas;
4. Darbo paieškos būdai;
5. Pasiruošimas darbo pokalbiui;
6. Ką svarbu žinoti įsidarbinus?

Praėjus kiekvieną iš šių žingsnių, išklausius mokomąją medžiagą busi kviečiamas/a atlikti tam tikrą praktinę užduotį ir pateikti šios užduoties atlikimo įrodymą. Mokymosi grojaraščio administratorius - karjeros palydovas/ė reguliariai peržvelgs atliktas dalyvių užduotis bei suteiks grįžtamąjį ryšį ties kiekviena atlikta užduotimi. Pabaigus visą mokymosi grojaraštį bei atlikus visas grojaraščio užduotis Tau bus suteikiamas platformos išduodamas mokymosi pasiekimus patvirtinantis sertifikatas bei pasiekimus patvirtinantys skaitmeniniai ženkleliai.

Grojaraštis patalpintas "Vilniaus - besimokančio miesto" mokymosi platformoje.