Mokymosi grojaraščiai

Kviečiame pasinaudoti online kursais, skirtais stiprinti įgūdžius, aktualius efektyviam ir kūrybiškam jaunų žmonių lydėjimui karjeros keliu.

Mokymosi grojaraštis - "UGDYMO KARJERAI VEIKLŲ DIRBTUVĖS"

Šis mokymosi grojaraštis yra skirtas tiems, kas ruošiasi žengti pirmus žingsnius ugdymo karjerai grupinių veiklų organizavime ir ieško papildomo palaikymo, palydėjimo šiame procese.

Grojaraštis sudarytas iš dvylikos žingsnių:

1. Veiklų dalyvių tikslinės grupės nustatymas;
2. Turimos patirties įsivertinimas;
3. Tikslinės grupės poreikių nustatymas;
4. Pasirenkami darbo metodai;
5. Apibrėžiami rezultatai, kurių bus siekiama;
6. Į ką dar svarbu atkreipti dėmesį?

7. Veiklų programos kūrimas;
8. Informacijos sklaida ir dalyvių pritraukimas;
9. Reikiamų priemonių ir erdvių nusistatymas;
10. Baimės ir jų įveikimo būdai;
11. Konkretūs veiksmai ir disciplina;
12. Mano kaip specialisto tobulėjimas šiame organizavimo procese.

Praėjus kiekvieną iš šių žingsnių, išklausius mokomąją medžiagą busite kviečiamas/a atlikti tam tikrą praktinę užduotį ir pateikti šios užduoties atlikimo įrodymą. Mokymosi grojaraščio administratorius - karjeros palydovas/ė reguliariai peržvelgs atliktas dalyvių užduotis bei suteiks grįžtamąjį ryšį ties kiekviena atlikta užduotimi. Pabaigus visą mokymosi grojaraštį bei atlikus visas grojaraščio užduotis jums bus suteikiamas platformos išduodamas mokymosi pasiekimus ir kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis sertifikatas.